Tổ chức dạy và học trực tiếp tại vùng kiểm soát dịch COVID-19 từ tháng 10

Nghị quyết nêu rõ việc hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại. Ảnh Trần Trọng
Nghị quyết nêu rõ việc hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại. Ảnh Trần Trọng
Nghị quyết nêu rõ việc hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại. Ảnh Trần Trọng
Lên top