Tổ chức cầu truyền hình 4 tỉnh dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tổng duyệt chương trình cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”. Ảnh Ngọc Diễm
Tổng duyệt chương trình cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”. Ảnh Ngọc Diễm
Tổng duyệt chương trình cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”. Ảnh Ngọc Diễm
Lên top