Tổ bầu cử sớm trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cập bờ

Cử tri tại Nhà giàn DK1.16 tiến hành bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Cử tri tại Nhà giàn DK1.16 tiến hành bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Cử tri tại Nhà giàn DK1.16 tiến hành bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Lên top