Tổ bầu cử in sai giới tính ứng cử viên, hơn 1.000 cử tri đi bỏ phiếu lại

Lên top