Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt ở cơ quan ngày 13.9

Ông Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh