Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉnh ủy Hậu Giang chưa nhận đơn của ông Trịnh Xuân Thanh