Tình trạng lấy danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu chưa được ngăn chặn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị chiều ngày 28.12. Ảnh: Quang Vinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị chiều ngày 28.12. Ảnh: Quang Vinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị chiều ngày 28.12. Ảnh: Quang Vinh
Lên top