Tình trạng công ty gia đình, sân sau tràn lan: ĐBQH chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Lên top