Tình tiết bất ngờ vụ Bưu điện Hà Nội bị “thay tên, đổi họ”

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Lên top