Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết “Tuyên ngôn Độc lập”:

Tinh thần về đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945. Ảnh: TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945. Ảnh: TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945. Ảnh: TL
Lên top