Tỉnh Thái Nguyên chính thức có Phó Chủ tịch mới

Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Tiến (thứ hai từ bên phải) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và 3 ủy viên UBND tỉnh mới trúng cử
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Tiến (thứ hai từ bên phải) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và 3 ủy viên UBND tỉnh mới trúng cử
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Tiến (thứ hai từ bên phải) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và 3 ủy viên UBND tỉnh mới trúng cử
Lên top