Tỉnh táo với những thông tin đồn đoán, xuyên tạc trước thềm Đại hội XIII

TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh MH
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh MH
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh MH
Lên top