Tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Đại hội thi đua yêu nước lần V tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại hội thi đua yêu nước lần V tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại hội thi đua yêu nước lần V tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top