Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Xã La Dêê một trong 6 xã được bầu cử sớm ở Quảng Nam đã sẵn sàng bầu cử vào ngày 16.5. Ảnh: Thanh Chung
Xã La Dêê một trong 6 xã được bầu cử sớm ở Quảng Nam đã sẵn sàng bầu cử vào ngày 16.5. Ảnh: Thanh Chung
Xã La Dêê một trong 6 xã được bầu cử sớm ở Quảng Nam đã sẵn sàng bầu cử vào ngày 16.5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top