Tình quân dân ở vùng hạn, mặn

Xe chở nước ngọt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cấp nước cho nhân dân vùng hạn mặn huyện Tân Trụ. Ảnh: K.Q
Xe chở nước ngọt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cấp nước cho nhân dân vùng hạn mặn huyện Tân Trụ. Ảnh: K.Q
Xe chở nước ngọt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cấp nước cho nhân dân vùng hạn mặn huyện Tân Trụ. Ảnh: K.Q
Lên top