Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn những mối lo ngại mới

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top