Tinh gọn bộ máy nhà nước: Cần tập trung sắp xếp cục, tổng cục

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: QH
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: QH
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. Ảnh: QH