THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Tinh giản biên chế ở Bộ Công an: Phải gọi là một cuộc cách mạng

Việc đổi mới sắp xếp bộ máy sẽ được Bộ Công an thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học. Ảnh minh họa
Việc đổi mới sắp xếp bộ máy sẽ được Bộ Công an thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học. Ảnh minh họa
Việc đổi mới sắp xếp bộ máy sẽ được Bộ Công an thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học. Ảnh minh họa
Lên top