Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉnh Gia Lai chấn chỉnh thủy điện An Khê – KaNak (EVN) xả lũ không thông báo