Tình đoàn kết đặc biệt Việt–Lào là tài sản vô giá phải truyền lại cho thế hệ sau

Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh. Ảnh: BNG
Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh. Ảnh: BNG
Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh. Ảnh: BNG
Lên top