Tính đến 19.3, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 1.084 người

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top