Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉnh Bắc Ninh thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước sau 20 năm tái lập