Tỉnh Bạc Liêu tạm hoãn Đại hội Đảng các cấp để phòng, chống COVID-19

Bạc Liêu cách ly 150 người từ Pháp trở về (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu cách ly 150 người từ Pháp trở về (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu cách ly 150 người từ Pháp trở về (ảnh Nhật Hồ)
Lên top