Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyền Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Thành Long giữ chức quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Theo VGP
Ông Nguyễn Thành Long giữ chức quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Theo VGP
Ông Nguyễn Thành Long giữ chức quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Theo VGP
Lên top