Tin SÁNG 8.4: Xếp giường cho dân nghỉ chờ làm CCCD; biến bãi rác thành sân

Lên top