Tin mới nhất về bão số 2 giật cấp 10-11 sắp “quét” từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh

Vị trí và hướng đi của bão số 2 lúc 9 giờ sang 16.7.
Vị trí và hướng đi của bão số 2 lúc 9 giờ sang 16.7.