Tín hiệu lạc quan từ tâm dịch Bắc Giang

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chiều 7.6. Ảnh: Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chiều 7.6. Ảnh: Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chiều 7.6. Ảnh: Đình Nam
Lên top