Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tìm thấy xác trực thăng rơi, 3 phi công đã tử nạn