Quảng Ngãi:

Tìm thấy thi thể nam thanh niên rơi xuống sông