Tìm nhân thân nạn nhân có hình xăm “không hận” trước ngực