Tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân - Ảnh minh họa: VGP
Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân - Ảnh minh họa: VGP
Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân - Ảnh minh họa: VGP
Lên top