Tìm giải pháp chống tham nhũng trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị sáng 3.12. Ảnh Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị sáng 3.12. Ảnh Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị sáng 3.12. Ảnh Trần Vương
Lên top