Tìm được hộp đen của máy bay Casa -212 và thêm 2 thi thể