Tiêu chuẩn quy định chức danh đại biểu chuyên trách HĐND TP.Hà Nội

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP
Lên top