Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ 5

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN
Lên top