Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Lên top