Tiểu Ban Kinh tế -Xã hội xin ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP.
Lên top