Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII họp phiên toàn thể

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top