Tiếp tục thực hiện giải pháp 5K + công nghệ, nghiên cứu vaccine cho trẻ em

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Thành Chung
Lên top