Tiếp tục phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top