Tiếp tục phấn đấu xây dựng “một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người…”

Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là một trong những thành tựu của đổi mới. Ảnh minh hoạ: H.N
Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là một trong những thành tựu của đổi mới. Ảnh minh hoạ: H.N
Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là một trong những thành tựu của đổi mới. Ảnh minh hoạ: H.N
Lên top