Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top