Tiếp tục đợt vận động toàn dân ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Quang Vinh
Lên top