Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hùng
Lên top