Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiếp tục đổi mới, phổ biến toàn diện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Lên top