Tiếp tục đổi mới, phổ biến toàn diện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Nhi
Lên top