Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Lên top