Tiếp tục chính sách tài khóa, tiền tệ kích thích tăng trưởng kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2020. Ảnh: Quang Hiếu
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2020. Ảnh: Quang Hiếu
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2020. Ảnh: Quang Hiếu
Lên top