Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Lên top