Tiếp nhận vaccine COVID-19 từ Cuba về theo chuyên cơ Chủ tịch nước

Lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 về Việt Nam theo chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tối 25.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 về Việt Nam theo chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tối 25.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 về Việt Nam theo chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tối 25.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top