Tiếp nhận hàng hoá từ vùng có dịch vào Hà Nội phải đảm bảo an toàn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: HNP
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: HNP
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: HNP
Lên top